Haglpatroner

Viser alle 33 resultater

Haglpatroner

Haglpatroner består af en kappe, en tændsats, krudt, haglskål, hagl og et hylster. Alle disse dele fungerer i et samspil og en type krudt fungerer måske godt med en bestemt tændsats og mindre godt med en anden – ligeledes skal haglskålen passe til hylstret og så videre.

Haglskål:
Haglskålen er en ekstremt vigtig del af alle haglpatroner. Det er krudtet, der skaber trykket i haglpatroner, men det er haglskålen, der er årsagen til at trykket kan udnyttes optimalt. Haglskålen slutter tæt til indersiden af piben og sikrer dermed at trykket driver haglene fremad og ikke blot forsvinder imellem haglene.

Haglskålens udformning betyder også en hel del for skudafviklingen. Oplevelsen af rekyl er mindre i nogle haglskåle end andre. En god haglskål virker næsten som en lille fjeder, der tager toppen af rekylen. Når haglskålen rammer mundingen af piben slipper den haglene og hastigheden på dette slip, som også bestemmes af haglskålens udformning, betyder meget for hvor hurtigt haglene spredes.

Haglskåle har de seneste mange år været genstand for stor debat i forhold til miljøet og det faktum at jægerne spreder millioner af plastikhaglskåle i naturen. En haglskål vejer ca. 2 gram og vi nedlægger i omegnen af 1.7 millioner stykker fuglevildt årligt i Danmark. Hvis der bruges 3 skud til hver svarer dette til at jægerne spreder ca. 100.000 kilo plastik i naturen om året hvilket igen svarer til at vi spreder ca. 5 millioner plastikposer på vores revirer – når en jæger har affyret 10 skud har han/hun smidt plastik i skoven svarende til en gennemsnitlig plasticpose fra supermarkedet. I bund og grund er det jo ikke holdbart, at vi som jægere kæmper for naturen og samtidigt er med til at sprede store mængder affald i den. Danmarks Jægerforbund har derfor også aktivt deltaget i kampen for at få haglskåle af plastik forbudt. I 1996 fjernede vi bly fra vores haglpatroner og nu følger plastik haglskålene. Heldigvis får vi hjælp af udlandet! England er på vej med lignende lovgivning og når flere følger, vil producenter af ammunition også sætte yderligere fart på udviklingen. Der findes allerede adskillige fornuftige alternativer til plastikskålen og der er flere på vej. Du skal være opmærksom når du køber miljøhaglpatroner. Nogle af disse er mindre miljøvenlige end andre! Der findes opløselige haglskåle, der blot bliver til mikroplast og der findes haglskåle af organisk materiale – det sidste er det rigtige valg. Der er produceret haglskåle af papir, majsstivelse og andet biologisk materiale som efter kort tid i naturen er nedbrudt fuldstændigt. Vi er fortalere for miljøhaglpatroner hos Odense Jagt & Fritid. Vi tror på, at vi ved at værne om naturen også værner om jagten!

Problemet ved disse miljøhaglpatroner var i starten at de ikke havde tilstrækkelig kraft til at sikre et rent drab – dette er efterhånden løst og tilbage er kun prisen. Miljøhaglpatroner koster mere end en almindelig haglpatron – ofte en halv gang mere. Det mener vi er en lav pris for at undgå forureningen. Det svarer i runde tal til, at en jæger for 20 kroner kan undgå at smide en plasticpose i skoven og når det igen sammenholdes med det sædvanlige budget til jagt virker det ikke uoverkommeligt. Miljøpatroner fås også til flugtskydning. Dette bruges ikke så meget på de større baner, men denne type haglpatroner vinder mere og mere indpas ved private skydninger som ofte foregår i naturen.

Patronhylster

Hylstret holder hele haglpatronen samlet – og det er egentligt det eneste formål den har. Det er todelt med en kappe i metal (typisk messing) og den resterende del, er i langt størstedelen af haglpatronerne i plast. Der er miljøhaglpatroner på markedet hvor også plastdele i hylstret er udskiftet med bionedbrydeligt materiale.

Kappen I gamle dage hvor hylstret ofte var produceret i papir var kappens højde afgørende for at undgå antænding af papirmaterialet. Med nutidens plastikhylstre er dette udelukket og kappens højde tjener dermed intet formål i forhold til affyringen af haglpatronen. Der ligger masser af forskning på dette område og intet tyder på at en lavkappet haglpatron skyder anderledes end en højkappet. Kappens højde kan have indflydelse på udvidelsen af haglpatronen og dermed hvorledes den regerer når haglbøssen ejectorer slår den – i langt de fleste nyere våben har dette dog ikke ret stor betydning. Argumentet om kappehøjde når der vælges haglpatroner er dermed ikke længere så gangbart som det var årtier tilbage. Ét sted kan det dog have stor indflydelse – der er masser af udsagn om at højkappede haglpatroner lettere genlader i et halvautomastik haglvåben og såfremt du har problemer med dette kan du derfor forsøge at skifte en lavkappet haglpatron til en højkappet.

Hylstret:
I forhold til hylstret er der to andre elementer, der skal være i orden. Samlingen mellem kappe og hylster skal kunne holde til skudafgivelsen og lukningen i toppen af haglpatronen skal fungere så haglene ikke drysser ud under transport og samtidigt så haglpatronens åbnes ubesværet når skuddet afgives.

Haglladning

Haglpatroner produceres i længderne 65, 67½, 70, 76 og 89 mm. I daglig tale hedder 65, 67½ og 70 mm almindelige eller standard, 76mm kaldes magnum og 89mm kaldes supermagnum.
Haglladning måles i gram og er den samlede vægt af haglene i haglpatroner.

Haglpatronens længde har meget at sige i forhold til ladningens maksimale størrelse, men også hylsterdesign og specielt haglskåldesign har indflydelse.
I almindelige haglpatroner ses sjældent ladninger over 32 gram, magnum er sjældent over 36, i mens supermagnum kan levere over 40 gram.
Der er mange ting, der skal overvejes i forbindelse med valg af haglladning.
Hvis 32 gram hagl skal affyres med samme hastighed som 24 gram kræver det mere energi og dermed skabes en større rekyl. Større rekyl gør skydningen dårligere og dermed er en stor haglladning ikke altid at foretrække – og specielt ikke hvis der skal skydes mange skud som f.eks. på en dag på flugtskydningsbanen.

Haglstørrelse

Haglstørrelse angives ved haglets diameter målt i millimeter og de forskellige haglstørrelse har også et nummer.

Haglnummer / Haglstørrelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hagldiameter (mm) 4 3 2
Haglvægt v. 7,8g pr. cm3 0,26 0,22 0,18 0,14 0,11 0,08 0,06 0,05 0,03
Energi v. 1,5 meter 420m/s 46 38 31 25 19 15 11 8 6
Sikkerhedsafstand (Meter) 400 375 350 325 300 275 250 225 200

Den maksimalt tilladte haglstørrelse til jagt i Danmark er 4mm og dermed haglstørrelse 1. Til flugtskydning er det 2,5mm og dermed haglstørrelse 7. Valget af haglstørrelse til jagt af hænger meget af både skytten, vildtarten og årstiden. Gæs kræver større energi end snepper, fedtlaget på ænder er betydeligt kraftigere sidst på sæsonen end i starten, og for skytter, der er dygtige nok til hals eller hovedskud på eksempelvis gæs vil en mindre haglstørrelse og dermed en tættere haglsværm være at foretrække frem for store hagl. Generelt set kan du tage udgangspunkt i at desto større og desto mere skudstærkt vildt – desto større hagl skal du vælge. Haglstørrelsen er angivet på æsken. Du skal være opmærksom på om der står UK ved haglstørrelsen. Såfremt dette er tilfældet er det en UK størrelse og disse numre er en mindre end de danske. Det betyder at en UK4 svarer til en dansk haglstørrelse 5.

Haglet

Hagl bør normalt være helt runde af hensyn til haglets bane og aerodynamik, men runde hagl har en jagtrelateret ulempe – og specielt når de er af stål. De producerer ikke en ret stor sårkanal da de ikke – som de gamle blyhagl – bliver trykket flade ved anslag. Der bliver derfor eksperimenteret en del med hagl i andre former end rund. To eksempler på dette er Federals Flitestopper og Winchesters Hex hagl. Federals Flitestopper har nærmest et mavebælte og Hex Hagl er formet som en lille terning – firkantede med runde hjørner. Sårkanalen fra disse hagl er næsten dobbelt så stor som sårkanalen fra et almindeligt rundt hagl.

Hagl til flugtskydning skal være så runde som muligt. Det giver det mest homogene skudbillede og sikrer dermed træf. Her eksperimenteres også, men ikke med haglform. Der arbejdes en del med coatede hagl hvilket betyder at der uden på stålhaglet ligges et lille lag af eksempelvis zink eller kobber. Dette skal være medvirkende til større homogenitet i haglsværmen og også et bedre resultat når haglet slår lerduen.

Haglpatroner med nedbrydelig haglskål

Nedbrydelige haglskåle er en innovativ løsning, der adresserer bekymringerne omkring miljøpåvirkningen fra traditionelle haglpatroner. Disse patroner er specielt udviklet til at minimere deres indvirkning på økosystemet og reducere mængden af affald i naturen. Ved at bruge haglpatroner med nedbrydelig haglskål kan jægere nyde deres passion for jagt samtidig med at de tager et ansvarligt skridt mod at beskytte vores naturlige omgivelser.

Vores udvalg af haglpatroner med nedbrydelig haglskål er af højeste kvalitet og er designet til at levere pålidelig præstation på skydebanen eller under jagten. Disse patroner er lavet af økovenlige materialer, der nedbrydes naturligt over tid uden at efterlade skadelige rester i naturen. Vores produkter er skabt med fokus på at opretholde en høj standard for effektivitet og præcision, så du kan være sikker på at opnå optimale resultater hver gang.

Ved at vælge haglpatroner med nedbrydelig haglskål viser du ikke blot dit engagement i at bevare miljøet, men du bidrager også til at beskytte dyrelivet og bevare de naturlige levesteder. Disse haglpatroner er et skridt i retning af at skabe en mere bæredygtig jagtpraksis uden at gå på kompromis med ydeevnen.

Vores passionerede team står altid klar til at give dig vejledning og rådgivning om vores udvalg af haglpatroner med nedbrydelig haglskål samt andre jagtprodukter, der kan opfylde dine behov.

Gør en forskel i din jagtpraksis ved at vælge haglpatroner med nedbrydelig haglskål.

Udgangshastighed i haglpatroner

Der er mange faktorer, der spiller ind når valget imellem standard eller hurtige haglpatroner skal foretages, men lad os først definere forskellen.

Flugtskydnings haglpatroner

I mange år var standardhastigheden på nærmest alle flugtskydnings haglpatroner ca. 390 m/s målt en meter fra mundingen. Denne hastighed var og er gennemtestet på alle måder og den sikrer en god spredning og giver haglene nok energi til at knuse en lerdue eller for den sags skyld slå en due ihjel. Samtidigt er rekylen og næsestigningen ved skudafgivelse acceptable. Vær opmærksom på at stålhaglpatroner med udgangshastigheder på under 400 m/s ikke er lovlige til jagt i Danmark. For 10-15 år siden begyndte der for alvor at komme højhastigheds haglpatroner til flugtskydning på markedet. Disse benævnes ofte HV for High Velocity og der er fortsat masser af dem på markedet fordi mange skytter foretrækker disse. Hastigheden på disse er ca. 425 m/s og det giver haglet en større energi og dermed slår den lettere lerduen i stykker. Samtidigt giver den højere hastighed et mindre foranhold som dog for mange vil føles marginalt. Matematisk er foranholdet på en lerdue, der flyver med 50 km/t og skal skydes på 30 meters afstand ca. 110cm hvis du skyder med en standard haglpatron. Skifter du til en højhastigheds haglpatron falder foranholdet til ca. 95cm og altså med 10-15cm.

Dette skal dog ikke underkendes på nogen måde. Mindre foranhold er lettere at skyde med end stort – prøv bare at forestille dig, at du slet ikke skulle tænke i foranhold. Hurtige haglpatroner vil også skyde bedre i dårligt vejr. Temperatur, vind og luftfugtighed har stor indflydelse på haglenes bane og deres hastighed ændres meget når vejrforholdende ændres. En standard haglpatron, der mister meget hastighed vil miste en del af sin energi og derved få sværere ved at knuse lerduen. Selvom en højhastigheds haglpatron procentuelt mister den samme energi vil den stadig kunne knuse lerduen.

Den helt store fordel ved højere hastighed er dermed helt enkelt at højere hastighed giver mere energi og derved lettere knuser lerduen.

Ulemperne ved højere hastighed er større rekyl og desværre også ofte en højere pris.

Jagt patroner

Også til jagt er der sket meget med hastighed. For 15-20 år siden var standardhastigheden omkring 410 m/s, men i dag sælges mange jagt patroner med udgangshastigheder på op i mod 500 m/s. Dette er vel at mærke ikke magnumpatroner, men helt almindelige  jagt patroner som er ladet hårdere og med mere krudt. Beregningen på foranhold er den samme! Hvis du skyder til en due som flyver med 50 km/t skal du med en udgangshastighed på 415 m/s holde ca. 1 meter foran duen. Hvis udgangshastigheden er 500 m/s skal du holde 80-85cm foran duen. En anden fordel ved højhastigheds haglpatroner er energien og dermed haglets evne til at slå ihjel.
Anslagsenergi udregnes med formlen 0,5 x kuglevægt x hastighed2
Hvis et hagl vejer 0,3 gram:
…og udgangshastigheden er 415 m/s er energien E0 = 25,8 joule
…og udgangshastigheden er 495 m/s er energien E0 = 36,8 joule

Anslagsenergien stiger med ca. 40% når vi øger hastigheden med 20%. Der er selvsagt masser af ubekendte i dette, men som tommelfingerregel er det brugbart!

Fordelene ved høj hastighed er:
• Større energi og dermed større sikkerhed for en knust lerdue og mindre sandsynlighed for anskydninger
• Mindre foranhold og dermed bedre skydning
• Mindre påvirkning af vejrforhold

Høj hastighed kræver større ladning og som beskrevet tidligere medfører dette desværre også et større næseløft og en større rekyl. Den større rekyl giver dårligere skydning og det større næseløft besværliggør andet skud – som ofte er et opfølgningsskud og dermed reducerer antallet af eventuelle anskydninger. En tredje ulempe – specielt i forhold til jagtpatroner – er haglsværmens udformning. Desto hårdere jagtpatronerne er ladet desto flere randhagl og desto mere ujævn haglsværm. Haglsværmens tæthæd sikrer en knust lerdue og mindsker antallet af anskydninger på jagt og vi er dermed meget interesserede i en tæt og ensartet haglsværm.

En fjerde ulempe er skader og slitage på våben. I 2018 udgav Jæger en større artikel om brugen af kraftige jagtpatroner og der var bred enighed blandt de bøssemagere, der blev talt med. Kraftige jagtpatroner er væsentligt hårdere ved våben og slid og skader på løb, knaster, låse og betragteligt mere udbredt når disse jagtpatroner anvendes. Du kan læse artiklen her.
Den sidste ulempe, der skal nævnes er larmen. Højhastigheds jagtpatroner larmer noget mere ved skudafgivelsen – dette løses med et høreværn af den enkelte jæger, men mindre larm er altid at foretrække på en jagt.

Ulemperne ved høj hastighed er:
• Større rekyl og dermed mindre præcision
• Større næseløft og dermed dårligere andet skud.
• Flere randhagl og mindre ensartet haglsværm
• Slid og skader på våben
• Desto højere hastighed – desto mere larm

Vi har et stort udvalg af haglpatroner til både jagt og flugtskydning hos Odense Jagt og Fritid. I dette udvalg findes både kraftige og almindelige haglpatroner med udgangshastigheder fra 400 m/s og op til 500 m/s. Hvis du har spørgsmål til haglpatroner så kig forbi os – vi ligger kun 1-2 minutter fra afkørsel 52 Odense SV.

Hvilke haglpatroner skal jeg vælge?

Valget af haglpatron beror på masser af faktorer:
• Hvad er kravene fra lovgivning og regler?
• Hvad skal du skyde?
• Hvilket gevær skyder du med?
• Hvordan er du som skytte?

Alt dette peger i en eller anden retning, men præcist hvilken haglpatron du skal vælge er op til dig!
Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål så står vi til rådighed med både rådgivning og vejledning hos Odense Jagt & Fritid – du er altid velkommen til at kigge forbi og få en snak om tingene også selvom du ikke skal købe haglpatroner lige nu.

Oven i alle disse tanker er det ubetinget bedste råd vi kan give, at du skal teste dine hagl inden du endeligt vælger. Prøveskyd dem på papir og kontroller skudbilledet – der er stor forskel på det skudbillede den samme haglpatron sætter i to forskellige geværer. Dette gælder også hvis geværerne er af samme mærke og model.

Sådan tester du dine haglpatroners skudbillede

Denne lille test gennemføres nemt i løbet af en time eller to. Den er også ganske interessant hvis du skyder med de samme haglpatroner og så i stedet skifter din choke

Du skal bruge:
• En rulle papir som f.eks. papirsdug, indpakningspapir, kardus. Bredden skal helst være mindst 1 meter og helst 1,2 meter eller mere. Brunt indpakningspapir i bredden 1,25 meter fås i 50 meter ruller til omkring 200 kroner.
• En ramme hvor du kan fastgøre afdækningspappet – byg den selv af lidt gamle brædder!
• En tusch
• Klemmer til at fastgøre pappet.
• Den eller de haglpatroner og/eller chokes du vil teste.

Gør følgende:
Spænd et stykke pap op i rammen – du kommer til at gøre dette flere gange så brug klemmer eller lignende så du nemt kan skifte.
Tegn en sort prik på midten af pappet.
Find den ønskede skydeafstand og afgiv et skud til midten af pappet.
Du bestemmer selv hvilken afstand du vil skyde på, men vi anbefaler 20-25 meter.

Vurdér skudbilledet:
Find midten af haglsværmen på papiret. Dette er selvfølgelig en subjektiv vurdering, men det plejer rimeligt at give sig selv. Tegn en cirkel med centrum i haglsværmens centrum og en diameter på 70 cm.
Tæl antal hagl/huller i denne cirkel
Tæl hvor mange steder du kan placere en cirkel med en diameter på 10 centimeter uden at dække huller fra hagl.

Gentag dette med de haglpatroner du ønsker at teste og sammenhold resultaterne – både i forhold til antallet af hagl og hvor godt disse dækker cirklen. Husk at træfområdet på en and eller en gås ikke er hele fuglen med kun vitale dele som udgøres af hoved, hals og brystregionen. Der må ikke være plads til dette område i haglsværmen. Denne lille og hurtige test kan også bruges til at vurdere chokes. Fremgangsmåden er præcis den samme og gennemføres med en haglpatron som du synes sætter et fornuftigt skudbillede. Du vil herefter kunne se hvor stor forskel der er på spredningen i de forskellige chokes du bruger.