Hagl Jagt

Viser alle 21 resultater

VALG AF HAGLPATRON TIL JAGT

LOVGIVNING

Loven i forhold til haglpatroner er egentlig ret enkel:
• Haglpatroner med en vægtfylde på under 7g/cm3 må ikke anvendes til jagt
• Haglpatroner med en vægtfylde på 9g/cm3 eller mindre skal have en udgangshastighed V1,5 på mindst 400 meter pr. sekund.
• Haglpatroner med en vægtfylde på mere end 9g/cm3 skal have en udgangshastighed V1,5 på mindst 375 meter pr. sekund.
• Hagl i haglpatroner må maksimalt have en diameter på 4 mm.
• Kuglepatroner må ikke anvendes i glatløbede haglgeværer.
• Haglpatroner med af hagl af bly må ikke anvendes til hverken jagt eller flugtskydning
• Ovenstående er fra bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v.

Før 1996 var næsten alle hagl produceret af bly som har en massefylde på 11,3 g/cm3 og med blyforbuddet fulgte også kravet om at finde et fornuftigt alternativ. Mange jægere og flugtskytter savner stadig blyhagl og bly’s store massefyldefylde er en af årsagerne til dette. Den anden væsentlige årsag er, at bly er blødt og derfor ved træf bliver slået fladt og dermed skaber en større sårkanal.
Stålhagl blev hurtigt det mest almindelige og i særdeleshed fordi prisen på stål er lavere end de andre alternativer som f.eks. tin, zink, bismuth og tungsten. De første stålhagl, der kom på markedet var slet ikke på niveau med blyhagl, men nu – efter 25 år – er stålhagl et fantastisk alternativ og mange danskere, der jager i Sverige eller andre steder hvor bly fortsat er tilladt skyder med stål – også i disse lande.

Stålhagl medførte to større problemer da de blev indført. For det første betyder ståls noget lavere massefylde på 7,8 g/cm3, at haglene hurtigere taber deres energi. Dette blev løst ved at anbefale kortere skudafstande. Det andet store problem var (og er) at ståls hårdhedsgrad er 20-30 gange større end bly og det giver en meget kraftigere påvirkning af chokes eller boringer i et haglgevær. De bløde blyhagl kunne presses sammen når de passerede boringen i haglgeværet – det kan stålhagl ikke. Denne problemstilling har medført mange udposninger på piber på haglvåben de sidste 25 år.
Stålhagl, chokes, boringer og alt andet er udviklet meget de sidste 25 år og med et engelsk blyforbud kan vi kun forvente, at der vil ske yderligere forbedringer i de kommende år.
Stålhagl gav endnu en udfordring – fra en noget uventet vinkel. Som følge af ståls hårdhed opstod der problemer på savværkerne i Danmark. Stålhaglene sled på og ødelagde savværkernes klinger i væsentligt større grad end de bløde blyhagl og derfor kom skovhaglene, der var produceret af bismuth, tungsten, tin eller andre bløde metaller.

SKOVPATRONER

Den Danske Træindustri og Dansk Skovforening gik sammen om at finde en løsning på de udfordringer, der var med stålhagl i træ. Det ene var det føromtalte problem med slitage på savklinger og det andet var at stål ruster og dermed skaber misfarvinger i træet, hvilket igen forringer træet værdi.
Der blev derfor søgt efter alternativer til stålhagl og man kom frem til at hagl af bismuth eller tungsten opfyldte kravene bedst – disse går i daglig tale som skovhagl, men kan i øvrigt bruges fint alle andre steder, hvis du ikke ved hvad du skal bruge dine penge på ☺ Problemet ved bismuth og tungsten er at det er dyrt og en æske hagl koster let det femdobbelte af en æske med stålhagl.
Der er ingen lovgivning, der kræver brug af skovpatroner, men adskillige jagtområder kræver at der bruges skovpatroner på hele jagten eller i udvalgte såter. Det kan derfor være en god idé at have en eller to æsker skovhagl stående.

Dette er reglerne omkring haglpatroner, der skal anvendes til jagt. Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om det mindste så ring endelig til os. Du er selvfølgelig også velkommen i butikken! Vi ligger, midt på Fyn, i udkanten af Odense – kun 1-2 minutter fra afkørsel 52 Odense SV

Der er mange andre faktorer at tage hensyn til når du vælger haglpatron – dem vil vi forsøge at beskrive efterfølgende, men først lidt om reglerne når du skal vælge flugtskydningspatron.