SKÆFTETILPASNING

Hvis du skal skyde præcist med et haglgevær er der rigtig mange faktorer i spil. Eksempelvis kan nævnes din evne til at fokusere på målet, dit valg af patron, din fodplacering og om du skyder med gennemsving eller fast foranhold. En af de vigtigste og første faktorer, der skal kigges på er tilpasning af skæftet så dit våben passer præcist til dig – desværre er det også en de ting som mange skytter overser vigtigheden af og helt undlader at gøre noget ved. I stedet tilpasser skytten sig til haglbøssen hvilket svarer lidt til at have en riffelkikkert, der ikke er skudt præcist ind og så holde lidt ved siden af målet så man tror det passer.

I en optimal verden ville en skytte kunne gå ind i en butik og prøve en masse forskellige skæfter til et haglgevær, men sådan fungerer det desværre ikke. Producenter monterer fra fabrikken et skæfte med en række standardmål og det er sjældent disse passer perfekt. Optimalt set skulle der produceres et skæfte til den enkelte skytte, men det er en bekostelig affære og et skæfte løber let op i mere end 10.000 kroner.

Heldigvis kan mindre tilpasninger af langt de fleste standardskæfter i træ foretages ved at langsomt at vride skæftet. Det kan have lidt omkostninger i relation til træets holdbarhed og udseende, men til gengæld bliver skydningen rarere og præcision større.

Det lyder måske kompliceret og dyrt, men det er det ikke for en bøssemager med den rette baggrund, erfaring og uddannelse. Den sværeste del af denne proces er reelt set at finde ud af hvor meget der skal vrides og i hvilken retning – og selvfølgelig også om skæftes skal forkortes eller forlænges. Når det arbejde er udført spændes haglgeværet op i en maskine og alt i mens det løbende overhældes med varm olie vrides skæftet langsom på plads. Hvis skæftes skal forkortes eller forlænges foregår dette i træværkstedet som de fleste bøssemagere har, ved enten at save skæftet kortere eller ved at ilægge spacere for at gøre det længere.

Hos Odense Jagt & Fritid har vi både våbenværksted, uddannet personale og bøssemager. Du er altid velkommen til at komme forbi butikken med dit våben og få en snak med våbensmed eller instruktør om en eventuel tilpasning. Vi ligger i udkanten af Odense kun 1-2 minutter fra afkørsel 52, lige midt på Fyn.

SKÆFTELÆNGDE EL. AFTRÆKSLÆNGDE

En af de vigtigste ting i tilpasningen af en haglbøsse er at få den rigtige længde fra bagkappen til aftrækkeren. Hvis længden forkert skyttens hoved blive presset væk fra det punkt på skæftet hvor kinden skal være placeret.
Når aftrækslængde skal vurderes og måles er der mange faktorer som f.eks. armlængde, halslængde, skulderbredde og fodstilling.

To helt ens personer med samme mål kan have forskellig aftrækslængde alene som følge af forskelle i fodstilling. De fleste haglvåben produceres med en standardlængde på omkring 37cm.

I vores værksted har vi både erfaringen, den nødvendige viden og selvfølgelig maskiner til at justere aftrækslængden på dit våben.

Vi ligger i udkanten af Odense - midt på Fyn og kun 1-2 minutter fra afkørsel 52 Odense SV.

Hvis du skal have tilpasset din aftrækslængde enten ved at få forkortet eller forlænget kolben kan du med fordel ringe til os og booke en aftale med våbenværkstedet.

SKÆFTETS DROP

Droppet I et skæftets handler om den krumning eller hældning skæftet har i forhold til sigteskinnen. Skæftets drop måles tre steder: Ved skæftets næse, hæl og tå.
For at måle drop på en haglbøsse tegnes en lige linie som forlængelse på sigteskinnen og afstanden fra denne linie til næse hæl og tå kan derefter måles. For den erfarne bøssemager eller instruktør foregår dette arbejde uden brug af værktøj og i ekstremt tæt samarbejde med skytten, der skal have tilpasset sit våben.

Drop ved næse
Droppet ved næsen er af afgørende betydning fordi dette drop – hvis det er korrekt – tillader skyttens kind at hvile på skæftet I den rette højde og det medfører at skyttens øjne naturligt ligger på linie med sigteskinnen.
Hvis droppet er for lille vil øjet ligge for højt og der vil være tendens til at skyde over målet. Skytten vil automatisk trykke sin kind hårdere i skæftet. Dette er ikke specielt komfortabelt og vil også medføre at rekylen føles hårdere.
Hvis droppet er for stort vil der være tendens til at skyde for lavt. Skytten vil derfor ofte lette kinden lidt hvilket medfører at geværet slår.

Drop ved tå
Droppet ved geværets tå har størst betydning i relation til bagkappens længde. Desto længere bagkappe – desto mindre oplevelse af rekyl. Der skal selvsagt tages hensyn til at bagkappens længde passer til skyttens kropsbygning.

Drop ved Monte Carlo
Såfremt dit våben har Monte Carlo skæfte ændrer droppet ved hælen sig væsentligt og ”almindelige” mål bliver noget anderledes. Monte Carlo skæfter kan i mange tilfælde være en stor fordel – specielt for sportsskytter, der kan mange skud på en dag. Det giver en mere komfortabel skuldring og muliggør en bedre tilpasning og derved bliver oplevelsen af rekyl mindre.
Mange jagtvåben er uden Monte Carlo fordi skæfter med Monte Carlo snit vejer mere.

PITCH

Skæftets pitch males ved at tegne en vinkelret linie fra hælen og nedefter og så måle vinklen imellem denne og bagkappens overflade.

Pitch betyder mest for skytter med større brystparti og dermed oftest for kvinder. For disse skytter vil et haglvåben med for lille pitch levere det meste af rekylen i en mindre del af bagkappen hvilket kan være utroligt ubehageligt. Hvis pitchet er korrekt vil rekylen blive fordelt ligeligt over hele bagkappen.

CAST

Castet i et skæfte refererer til den vinkel skæftet har sideværts i forhold til sigteskinnen og en haglbøsse uden cast er dermed helt lige når den ses ovenfra. Det er meget få skytter, der skyder optimalt uden cast i skæftet og langt de fleste haglbøsser produceres derfor også med et standard cast i skæftet. Dette passer dog sjældent perfekt og det er derfor ofte et sted hvor vi justerer skæfterne. Cast off og Cast on refererer udelukkende til hvilken retning bøjningen gør. Skytter der skuldrer til højre skulder skyder oftest med våben med cast off og skytter der skuldrer på venstre skulder skyder med cast on

SKÆFTETILPASNINGEN

Selve skæftetilpasningen foregår i butikken. Du skal selvfølgelig have dit våben med og vil så i samarbejde med én eller flere medarbejdere finde de optimale mål på præcis dit våben.

Herefter vil arbejdet med tilpasningen begynde og alt afhængigt af hvor meget der skal gøre vil dette vare nogle dage.

Du og dit våben er altid velkommen i butikken hvor du så kan få en snak med enten en våbensmed eller en instruktør om hvorledes dit våben passer til dig og om vi vurderer at din skydning vil blive bedre af at der foretages en tilpasning af skæftet.

Vi ligger lige midt på Fyn – kun 1-2 minutter fra afkørsel 52 Odense SV.