Nye regler om blyfri riffelammunition 1. april 2024

De nye regler kort fortalt

Fra den 1. april 2024 skal centraltændt riffelammunition til jagt og regulering være blyfri.

Forbuddet vedrørende brug af blyholdig ammunition gælder udelukkende under jagt og regulering. Dog vil det stadig være tilladt, at anvende blyholdig ammunition på skydebaner i Danmark.

Du kan på knappen herunder, læse Miljøstyrelsens pjece omkring de nye regler, skud med og uden bly, diagram over hvilke kuglediametre du må anvende til jagt og om blyfri riffelammunition er lige så effektiv, sikker og præcis.

Læs Pjecen her

Test og valg af blyfri riffelammunition

Vi har grundigt sat os ind i reglerne og har indkøbt de patroner, som vi mener er både præcise og effektive.

Vi står også klar til at hjælpe dig med at komme godt i gang med en ny blyfri riffelpatron. Du er som altid velkommen til at besøge vores butik eller kontakte os på telefonnummeret 70 300 170.

Danmarks Jægerforbund har også testet 18 forskellige patrontyper/mærker, hvor du bl.a. kan se projektilernes bane i gelatineblokke på 100, 200 og 300m, samt læse om hver patron. Du finder testen her.

Er du mere til at teste blyfri patroner selv, kan du skyde din riffel ind på vores skydebane - bestil tid på skydebanen her.

Se vores udvalg af blyfri riffelammunition via knappen herunder 👇

Blyfri Riffelammunition

Bekendtgørelsen om riffelammunition til jagt

§ 3. Jagtammunition til riflede våben må anvendes til jagt på og regulering af de i bilag 1 anførte arter, når de anførte minimumskrav er overholdt.

Stk. 2. I jagtammunition til riflede våben til jagt på eller regulering af klasse 1 og klasse 2 vildt, jf. bilag 1, skal projektilet være ekspanderende eller fragmenterende.

Stk. 3. Projektiler i jagtammunition til riflede våben indeholdende en koncentration af bly, der er lig med eller større end 1 vægtprocent, må ikke medtages eller anvendes til jagt eller regulering, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Jagtammunition med randtænding eller jagtammunition afskudt fra luft- og fjedervåben er undtaget fra kravet i stk. 3.

Stk. 5. Der må ikke i forbindelse med jagt og regulering anvendes våben, som kan anvende ammunition i kaliber 50 BMG.

1400m2 Jagt og Fritid

Vi har egen fastansat bøssemager i værkstedet og samarbejder med andre som er mere specialiserede end os. Eksempelvis sender vi altid bruneringsopgaver ud af huset og ligeledes rådfører vi os med specialister indenfor skæftearbejde hvis en specialopgave kræver maskiner eller ekspertise vi ikke har i huset.

Vi ved hvad vi kan og hvad vi er gode til og ligeså vigtigt også hvad vi skal søge ekspertbistand til.

 

Vores 1400 m2 store butik i Odense SV har alt hvad du skal bruge hvad enten du går på jagt, fisker eller bare godt kan lide at være i og bruge naturen, men først og fremmest har vi tid til vores kunder – også selvom der ikke skal handles.

Så kig endelig forbi butikken – kaffen er varm 🙂

...og så ligger vi kun ét minut fra afkørsel 52.